Bitirme Çalışması dersinin İngilizce grubu açıldı!!!Tüm Duyurular
13
EYL

GMI4000 kodlu Bitirme Çalışması dersinin İngilizce grubu açılmıştır. Söz konusu dersi İngilizce olarak almak isteyen öğrencilerin sistemden 2. grubu seçmeleri gerekmektedir.