DGS İle Bölümümüze Yerleşen Öğrencilerimizin Öğrenci Kimlik Kartları Hk.Tüm Duyurular
05
EKİM

DGS ile bölümümüze yerleşen öğrencilerimiz, öğrenci kimlik kartlarını bölüm sekreterliğinden alabilirler.