STCW SERTİFİKALARI HK.Tüm Duyurular
07
HAZ

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı STCW hükümleri kapsamında uygulama eğitimlerine katılan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencileri STCW sertifikalarını Bölüm Sekreterliğinden alabilirler.