History

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Adnan PARLAK

Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 2008 yılında kurulmuş ve Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi bünyesinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci ile faaliyetine başlamıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde açılan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programı’nın amacı, hem ülkemiz hem de dünya deniz ticaret filolarının ihtiyaçlarına yönelik olarak nitelikli gemi makineleri işletme mühendisi yetiştirmektir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programı, Üniversitemiz bünyesindeki diğer fakülte ve bölümlerin yanında özellikle Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Ayrıca öğrencilere Üniversitemiz bünyesindeki diğer lisans programlarıyla çift anadal imkanı da sunulmaktadır.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programının en önemli yanı, eğitimin önemli bir kısmının uygulamaya yönelik olmasıdır.

YÖK’ün 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren 50 öğrenci ile alımına onay verdiği Bölümümüz, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin İstanbul-Beşiktaş’taki merkez yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Bölümde öğrenciler için üniforma zorunluluğu yoktur.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde açılan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programı YTÜ’de yeni kurulan “Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi” çatısı altında kurulan yeni bir bölüm olduğundan, Öğrenci Seçme Sınavı’nda SAY-2 puan türü ile öğrenci almaktadır. Bölüme başvuru koşulları, ÖSYM kitapçığında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nde 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben mezunlara lisans diploması verilecektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünün eğitim programı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) STCW Sözleşmesinin A-III/1 ve A-III/2 müfredatlarına uygundur. Bölüm öğrencileri yedi yarıyıl karada teorik ders, laboratuar ve makine dairesi simülatörü uygulamalarına ek olarak, ticaret gemilerinde altı ay uygulamalı açık deniz eğitimi yapacaktır.

Bu eğitimden sonra gemilerde çalışmak isteyenler, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’na bağlı Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından yapılan sınavlardan da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlardan başarılı olan adaylar “Uzakyol Vardiya Mühendisi”, iki yıl veya daha fazla deniz hizmeti sonrasında tekrar sınavlara girerek “Uzakyol İkinci Mühendisi” yeterliği almaya hak kazanırlar. “Uzakyol İkinci Mühendis” olarak iki yıl veya daha fazla deniz hizmeti sonrası tekrar sınava girerek “Uzakyol Başmühendis” yeterliliği almaya hak kazanırlar.

Mezunlarımız deniz ehliyetlerini aldıktan sonra uzakyol seferi yapan yerli ve yabancı bayraklı gemilerde IV. Mühendis’ten Başmühendis’e kadar olan düzeylerde görev yapabilecektir. Deniz tecrübesinin ardından, denizcilikle ilgili faaliyet gösteren işletmelerde makine enspektörlüğü ve tersanelerde donatım görevleri üstlenebilecektir. Klâs kuruluşları (loydlar), sigorta şirketleri, gemi tamir bakım ile gemi yan sanayi hizmetlerine yönelik alanlarda çalışabilecektir.

Gemi makineleri işletme mühendisleri açısından gerek ülkemizde gerekse dünyada hızla artan bir talep söz konusudur.

Uluslararası taşımacılığın yaklaşık yüzde 90’ının gemilerle yapıldığı göz önüne alındığında, bu gemileri işletecek personelin ve bu alanda eğitim veren kurumların önemi daha iyi anlaşılacaktır. Gemilerin işletilmesinden birinci derecede sorumlu personel kaptan ve vardiya mühendisleridir.

Piyasanın gemi makineleri işletme mühendislerine talebi son yıllarda artarak devam etmiştir. BIMCO (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Komitesi) ve Deniz Ticaret Odası verilerine göre dünya genelinde 15 bin civarında gemi yönetim personeli (kaptan ve vardiya mühendisi) açığının oluştuğu belirtilmektedir. Büyük bir kısmını vardiya mühendislerinin oluşturduğu bu açığın 2015 yılı itibarıyla 25 bin olacağı öngörülmektedir.

Bölümümüzü tercih edecek öğrencilerimize başarılar dilerim.

Prof. Dr. Adnan PARLAK

Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı

İletişim Bilgileri:

Yıldız Teknik Üniversitesi

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Merkez Kampüs - Beşiktaş- İstanbul

Tel: 0212 383 29 40 – Fax: 0212 383 2941

gmim@yildiz.edu.tr

www.gmim.yildiz.edu.tr