Internship

Atölye (Tersane) Stajı İçin Öğrencilerin Yapması Gerekenler

 

 1. Staj yapılacak tersanede daha önce fakülte öğrencileri staj yapmamış ve tersaneyi fakülte tanımıyorsa Staj Yeri Tanıtım Formu doldurulup tersaneye imza ve kaşe yaptırılacak. Daha sonra öğrencinin bizzat kendisi tersanenin uygunluğu için formu, Ar.Gör.H. Kayhan KAYADELEN veya Ar.Gör.Tarık KOÇAL’ a onaylatması gerekmektedir. Onaylama işleminden sonra aşağıdaki evrakları hazırlayıp Bölüm Sekreterliğine bırakılmalıdır.
Not: Staj yapılacak tersane Fakülte tarafından tanınıyorsa bu işlemin yapılmasına gerek yoktur.

 

2. Staj SGK formu doldurulup staj yapılacak tersaneye imza ve kaşe yaptırılmalıdır.
Not: Staj SGK formundaki öğrenciye ait bilgiler bilgisayar ortamında doldurulmalı ve formun çıktısı alındıktan sonra fotoğraf yapıştırılmalıdır.

 

3. Staj Sicil Formu bilgisayar ortamında doldurmalı ve formun çıktısı alındıktan sonra fotoğraf yapıştırılmalıdır.
 
4. Staj defterleri kırtasiyeden temin edilerek öğrenciye ait bilgi kısmı doldurmalı ve fotoğraf yapıştırılmalıdır.
 
 
5.Sitedeki Takvimin çıktısı alınıp staj yapılacak günler takvimde işaretlenmelidir.
 
 
6. 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi gerekmektedir.
 
 
Not: Bütün belgeler tamamlandığında staja başlama tarihinden en geç 10 gün öncesinde bölüm sekreterliğine imza karşılığında bırakılmalıdır.
 
 
 
Staj Yeri Tanıtma Kartı
 
Staj Sicil Formu
 
Staj Sgk Formu
 
2013 YılıTakvimi