Komisyonlar ve Koordinatörlükler

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÖREV DAĞILIMI (2017-2018)

KOMİSYONLAR:

 

            a)         İntibak komisyonu (Eğitim+Erasmus),

                        Yrd.Doç.Dr. Görkem KÖKKÜLÜNK (Başkan)

                        Yrd.Doç.Dr. Ömer SAVAŞ

                        Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇAKIR

                        Yrd.Doç.Dr. Burak YILDIZ

                        Yrd.Doç.Dr. Tarık KOÇAL

                        Yrd.Doç.Dr. İlknur KESKİN

                        Arş.Gör. Dr. F. Cüneyd KORKMAZ

                        Arş.Gör. Zafer AYDIN

                        Arş.Gör. Kenan YİĞİT

                        Arş.Gör. Ahmet KAYA

 

            b)        STAJ KOMİSYONU

                        Prof.Dr. Yasin ÜST (Başkan)

                       

                        ATÖLYE STAJI

                        Atölye 1 Staj Komisyonu

                        Yrd.Doç.Dr. Ömer SAVAŞ (Başkan)

                        Doç.Dr. Eyüp BAĞCI

Yrd.Doç.Dr. İlknur KESKİN

                        Arş.Gör. Dr. F.Cüneyd KORKMAZ

 

                        Atölye 2 Staj Komisyonu

                        Yrd.Doç.Dr. Haydar BAYAR  (Başkan)

                         Prof.Dr. Fuat ALARÇİN

                         Yrd.DoçDr. Hasan Kayhan KAYADELEN

                         Yrd. Doç.Dr. Tarık KOÇAL

                         Arş.Gör. Kenan YİĞİT

 

                        Atölye 3 Staj Komisyonu

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇAKIR ( Başkan)

Yrd. Doç.Dr. Oktay YILMAZ

Yrd. Doç.Dr. Görkem KÖKKÜLÜNK

Arş.Gör. Zafer AYDIN

Arş.Gör. Ahmet KAYA

Uzm. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

                       

UZAKYOL STAJI

                        Prof.Dr. Fuat ALARÇİN

Yrd. Doç.Dr. Görkem KÖKKÜLÜNK

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇAKIR

Arş.Gör. Zafer AYDIN

Arş.Gör. Ahmet KAYA

Uzm. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

 

            c)         Tanıtım ve sektörel ilişkiler Komisyonu

Prof.Dr. Yasin ÜST (Başkan)

Prof.Dr. Fuat ALARÇİN

Doç.Dr. Eyüp BAĞCI

Yrd.DoçDr. Hasan Kayhan KAYADELEN

Yrd.DoçDr. Görkem KÖKKÜLÜNK

Yrd.DoçDr. Tarık KOÇAL

Yrd.DoçDr. Burak YILDIZ

Uzm. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

Arş.Gör. Kenan YİĞİT

Arş.Gör. Dr. F.Cüneyd KORKMAZ

 

d)        Satın Alma ve Muayene Komisyonu

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇAKIR

Yrd.Doç.Dr. Oktay YILMAZ

Yrd. Doç.Dr. Haydar BAYAR

Yrd. Doç.Dr. Burak YILDIZ

Yrd. Doç.Dr. Tarık KOÇAL

 

e)         Öğrenci Kulüpleri ve Spor Komisyonu

Yrd.DoçDr. Hasan Kayhan KAYADELEN

Arş.Gör. Kenan YİĞİT

 

f)         Burs  Komisyonu

Prof.Dr. Yasin ÜST

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇAKIR

Yrd.Doç.Dr. Oktay YILMAZ

Yrd. Doç.Dr. Burak YILDIZ

Yrd. Doç.Dr. Tarık KOÇAL

            g)         Kongre-Sempozyum-DüzenlemeKurulu

Prof.Dr. Yasin ÜST

Prof.Dr. Fuat ALARÇİN

Doç.Dr. Eyüp BAĞCI

Yrd.Doç.Dr. Oktay YILMAZ

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇAKIR

Yrd. Doç.Dr. Haydar BAYAR

Yrd.Doç.Dr. İlknur KESKİN

Yrd.Doç.Dr. Ömer SAVAŞ

Yrd.DoçDr. Hasan Kayhan KAYADELEN

Yrd. Doç.Dr. Görkem KÖKKÜLÜNK

Yrd. Doç.Dr. Tarık KOÇAL

Yrd. Doç.Dr. Burak YILDIZ

Arş.Gör. Kenan YİĞİT

Arş.Gör. Dr. F.Cüneyd KORKMAZ

Uzm. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

h)         Seminer-DüzenlemeKurulu

Yrd.Doç.Dr. H. Kayhan KAYADELEN

Arş.Gör. Kenan YİĞİT

 

                                               KOORDİNATÖRLÜKLER

 

            a)         Erasmus Kooordinatörü                : Yrd.Doç.Dr. Oktay YILMAZ

                        Koordinatör Yardımcısı                  : Yrd.DoçDr.H. Kayhan KAYADELEN

            b)        Projeler ve Bit.Tezi Dağ.Koord.      : Yrd.Doç. Mehmet ÇAKIR

                        Koordinatör Yardımcısı                  : Yrd.Doç. Tarık KOÇAL    

            c)         Gözetmen Dağıtım Koordinatörü  : Arş.Gör. Veysi BAŞHAN 

                        Koordinatör Yardımcısı                  : Arş.Gör. Ahmet KAYA

            d)        Sosyal Faaliyetler Koordinatörü    : Uzm. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

                        Koordinatör Yardımcısı                  : Yrd.Doç.Dr. Görkem KÖKKÜLÜNK 

            e)         Web Koordinatörü                          : Arş.Gör. Dr. Cüneyt Fatih KORKMAZ

                        Koordinatör Yardımcısı                  : Yrd.DoçDr. Tarık KOÇAL

 

Sınıf Danışmanlıklarının aşağıdaki gibi oluşmasına karar verilmiştir.

 

SINIFLAR

DANIŞMANLAR

1

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇAKIR

Uzm. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

Arş.Gör. Dr. F. Cüneyt KORKMAZ

2

Yrd.Doç.Dr. Haydar BAYAR

Yrd.Doç.Dr. Tarık KOÇAL

Yrd.Doç.Dr. Burak YILDIZ

3

Yrd.Doç.Dr. İlknur KESKİN

Arş.Gör. Halil İbrahim SÖNMEZ

Arş.Gör. Hüseyin ELÇİÇEK

4

Yrd.Doç.Dr. Ömer SAVAŞ

Arş.Gör. Veysi BAŞHAN

Arş.Gör. Zafer AYDIN