Komisyonlar ve Koordinatörlükler

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÖREV DAĞILIMI (2017-2018)

KOMİSYONLAR:

 

            a)         İntibak komisyonu (Eğitim+Erasmus),

                        Dr.Öğr.Üyesi Görkem KÖKKÜLÜNK (Başkan)

                        Dr.Öğr.Üyesi Ömer SAVAŞ

                        Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÇAKIR

                        Dr.Öğr.Üyesi Burak YILDIZ

                        Dr.Öğr.Üyesi Tarık KOÇAL

                        Dr.Öğr.Üyesi İlknur KESKİN

                        Dr.Öğr.Üyesi F. Cüneyd KORKMAZ

                        Arş.Gör. Zafer AYDIN

                        Arş.Gör. Kenan YİĞİT

                        Arş.Gör. Ahmet KAYA

 

                        Erasmus+ Staj İntibak Komisyonu

                        Dr.Öğr.Üyesi Görkem KÖKKÜLÜNK (Başkan)                       

                        Dr.Öğr.Üyesi H.Kayhan KAYADELEN

                        Dr.Öğr.Üyesi F.Cüneyd KORKMAZ      

 

            b)        STAJ KOMİSYONU

                        Prof.Dr. Yasin ÜST (Başkan)

                       

                        ATÖLYE STAJI

                        Atölye 1 Staj Komisyonu

                        Dr.Öğr.Üyesi Ömer SAVAŞ (Başkan)

                        Doç.Dr. Eyüp BAĞCI

Dr.Öğr.Üyesi İlknur KESKİN

                        Dr.Öğr.Üyesi F.Cüneyd KORKMAZ

 

                        Atölye 2 Staj Komisyonu

                        Dr.Öğr.Üyesi Haydar BAYAR  (Başkan)

                        Prof.Dr. Fuat ALARÇİN

                        Dr.Öğr.Üyesi Hasan Kayhan KAYADELEN

                        Dr.Öğr.Üyesi Tarık KOÇAL

                         Arş.Gör. Kenan YİĞİT

 

                        Atölye 3 Staj Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÇAKIR ( Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Oktay YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Görkem KÖKKÜLÜNK

Arş.Gör. Zafer AYDIN

Arş.Gör. Ahmet KAYA

Öğr.Gör. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

                       

UZAKYOL STAJI

                        Prof.Dr. Fuat ALARÇİN

Dr.Öğr.Üyesi Görkem KÖKKÜLÜNK

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÇAKIR

Arş.Gör. Zafer AYDIN

Arş.Gör. Ahmet KAYA

Öğr.Gör.Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

 

            c)         Tanıtım ve sektörel ilişkiler Komisyonu

Prof.Dr. Yasin ÜST (Başkan)

Prof.Dr. Fuat ALARÇİN

Doç.Dr. Eyüp BAĞCI

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Kayhan KAYADELEN

Dr.Öğr.Üyesi Görkem KÖKKÜLÜNK

Dr.Öğr.Üyesi Tarık KOÇAL

Dr.Öğr.Üyesi Burak YILDIZ

Dr.Öğr.Üyesi F.Cüneyd KORKMAZ

Öğr.Gör. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

Arş.Gör. Kenan YİĞİT

 

 

d)        Satın Alma ve Muayene Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÇAKIR

Dr.Öğr.Üyesi Oktay YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Haydar BAYAR

Dr.Öğr.Üyesi Burak YILDIZ

Dr.Öğr.Üyesi Tarık KOÇAL

 

e)         Öğrenci Kulüpleri ve Spor Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Kayhan KAYADELEN

Arş.Gör. Kenan YİĞİT

 

f)         Burs  Komisyonu

Prof.Dr. Yasin ÜST

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÇAKIR

Dr.Öğr.Üyesi Oktay YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Burak YILDIZ

Dr.Öğr.Üyesi Tarık KOÇAL

            g)         Kongre-Sempozyum-DüzenlemeKurulu

Prof.Dr. Yasin ÜST

Prof.Dr. Fuat ALARÇİN

Doç.Dr. Eyüp BAĞCI

Dr.Öğr.Üyesi Oktay YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÇAKIR

Dr.Öğr.Üyesi Haydar BAYAR

Dr.Öğr.Üyesi İlknur KESKİN

Dr.Öğr.Üyesi Ömer SAVAŞ

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Kayhan KAYADELEN

Dr.Öğr.Üyesi Görkem KÖKKÜLÜNK

Dr.Öğr.Üyesi Tarık KOÇAL

Dr.Öğr.Üyesi Burak YILDIZ

Dr.Öğr.Üyesi F.Cüneyd KORKMAz

Arş.Gör. Kenan YİĞİT

Öğr.Gör. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

h)         Seminer-DüzenlemeKurulu

Dr.Öğr.Üyesi H. Kayhan KAYADELEN

Arş.Gör. Kenan YİĞİT

 

                                               KOORDİNATÖRLÜKLER

 

            a)         Erasmus Kooordinatörü                : Dr.Öğr.Üyesi Oktay YILMAZ

                        Koordinatör Yardımcısı                  : Dr.Öğr.Üyesi H. Kayhan KAYADELEN

            b)        Projeler ve Bit.Tezi Dağ.Koord.      : Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÇAKIR

                        Koordinatör Yardımcısı                  : Dr.Öğr.Üyesi Tarık KOÇAL    

            c)         Gözetmen Dağıtım Koordinatörü  : Arş.Gör. Veysi BAŞHAN 

                        Koordinatör Yardımcısı                  : Arş.Gör. Ahmet KAYA

            d)        Sosyal Faaliyetler Koordinatörü    : Öğr.Gör. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

                        Koordinatör Yardımcısı                  :Dr.Öğr.Üyesi Görkem KÖKKÜLÜNK 

            e)         Web Koordinatörü                          : Dr.Öğr.Üyesi Cüneyt Fatih KORKMAZ

                        Koordinatör Yardımcısı                  : Dr.Öğr.Üyesi Tarık KOÇAL

 

Sınıf Danışmanlıklarının aşağıdaki gibi oluşmasına karar verilmiştir.

 

SINIFLAR

DANIŞMANLAR

1

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÇAKIR

Öğr.Gör. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi F. Cüneyt KORKMAZ

2

Dr.Öğr.Üyesi Haydar BAYAR

Dr.Öğr.Üyesi Tarık KOÇAL

Dr.Öğr.Üyesi Burak YILDIZ

3

Dr.Öğr.Üyesi İlknur KESKİN

Arş.Gör. Halil İbrahim SÖNMEZ

Arş.Gör. Hüseyin ELÇİÇEK

4

Dr.Öğr.Üyesi Ömer SAVAŞ

Arş.Gör. Veysi BAŞHAN

Arş.Gör. Zafer AYDIN