Atölye Stajları

T.C.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 Tarih: 01/09/2014                                                                                                                                     Toplantı No: 2014/6

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği i Bölümü öğrencilerinin atölye staj uygulama esasları, STCW 2010 Madde 9, B Bendi “f” fıkrası kapsamında “atölye staj yeterliliğini” düzenlemektir. Ocak 2014 itibariyle 6 aylık atölye stajı zorunlu kılınmıştır. Bunun yanı sıra STCW sözleşmesi A― IH/1 ve A―IH/2; STCW sözleşmesi Bölüm VII, Kısım A―VH/1 (Alternatif Belgelerin verilmesi) ve Kısım A―VH/2 (Gemi adamlarının Belgelendirilmesi) uyarınca standart yeteneklerin başarıya ulaşılabilmesi için pratik temelin kurulması amaçlanmaktadır. Bu zorunluluk gereği Atölye l (Tasarım ve imalat), Atölye 2 (Kontrol ve Otomasyon) ve Atölye 3 (Mekanik ve/veya Enerji Sistemlerinin Bakım-Onarımı) olarak adlandırılmış üç yeni stajın eğitim planına dâhil edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla Bologna (USIS 2013) Eğitim Planında GMI 1002 kodlu Tersane Stajının kaldırılarak aynı döneme GMI 1002 kodlu Atölye Stajı l, 2.sınıf bahar dönemine GMI 2002 kodlu Atölye Stajı 2 ve 4.sınıf bahar dönemine GMI 4002 kodlu Atölye Stajı 3 mesleki stajlarının eklenmesi gerekmektedir. Her bir stajın AKTS değerlerinin 2, GMI 2152 kodlu Gemi Elektriği dersinin AKTS değerinin 3, GMI 2812 kodlu Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri, GMI 4132 kodlu Güvenlik ve Kalite Yönetimi ve GMI 4322 kodlu Soğutma ve İklimlendirme derslerinin AKTS değerlerinin 2 olarak değiştirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

 

STAJ KOMİSYONLARI

                        Atölye 1 Staj Komisyonu

                        Yrd.Doç.Dr.Ömer SAVAŞ ( Başkan )

                        Doç.Dr.Eyüp BAĞCI

                        Yrd.Doç.Dr. İlknur KESKİN

                        Arş.Gör.F.Cüneyd KORKMAZ

 

                        Atölye 2 Staj Komisyonu

                        Yrd.Doç.Dr.Haydar BAYAR  ( Başkan )

                        Prof.Dr. Fuat ALARÇİN

                        Yrd.DoçDr. Hasan Kayhan KAYADELEN

                         Arş.Gör.Kenan YİĞİT

                         Arş.Gör.Tarık KOÇAL

 

                        Atölye 3 Staj Komisyonu

                        Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇAKIR ( Başkan )

                        Yrd. Doç.Dr.Oktay YILMAZ

                        Arş.Gör.Görkem KÖKKÜLÜNK

                        Arş.Gör.Zafer AYDIN

                        Uzm.Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU

 

                                                                        

 

ATÖLYE STAJI AKIŞ ŞEMASI

 

STAJ DEFTERİ DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

                                                                  

ATÖLYE STAJI 1 TANINAN ŞİRKETLER 

 

ATÖLYE STAJI 2 TANINAN ŞİRKETLER

 

ATÖLYE STAJI 3 TANINAN ŞİRKETLER

 

STAJ YERİ TANITIM KARTI

 

FR-0284-YTÜ SGK (Zorunlu Staj) Formu.doc

 

FR-1323-Staj Sicil Formu.doc

 

FR-0285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu.doc

 

FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu.docx