Bölüm Eğitim Amaçları

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nün Eğitim Amaçları

 

1. Ülkemiz ve dünya deniz ticaret filolarının ihtiyaç duyduğu Gemi Makineleri İşletmeciliği sektörünün;  tasarım, üretim, araştırma geliştirme, satış pazarlama, planlama ve işletme alanlarında disiplinler arası çalışmalara ve takım faaliyetlerine yatkın,

 

2. Gemi Makineleri İşletmeciliği alanındaki ulusal ve uluslararası üniversiteler ile araştırma kuruluşlarında görev alan akademik kariyer sahibi seçkin,

 

3. Girişimcilik özelliğine sahip, stratejik öncelikli projelerin geliştirilmesinde ve yönetilmesinde liderlik vasfına sahip,

 

mühendisler yetiştirmektir.